Linked-In icon Zeno Software
icon voor menu
Blogterug
Begeleidend plaatje
24-12-2015 - Het werkstation bestaat niet meer
De definitie van werkstation volgens Wikipedia is: een werkstation is een krachtige computer voor professioneel gebruik, die over gespecialiseerde hardware of software beschikt. Maar door de ontwikkelingen van de afgelopen jaren op het gebied van cloud kunnen we zo langzaamaan afscheid gaan nemen van de term werkstation met bijbehorende definitie.

Financiële administratie op werkstation
We gaan even terug in de tijd, zo’n 25 jaar geleden. Toen was het niet gangbaar dat software op een werkstation gesplitst was, zoals we nu een server- en een administratiedeel kennen. Nee, de software werd geplaatst op het werkstation waar iemand ook zijn werk op deed. Bij grote bedrijven werd de administratie vaak niet door 1 persoon gedaan. Dus was het noodzaak dat die financiële administratie door meerdere medewerkers kon worden aangeroepen. En daar zaten nogal wat haken en ogen aan.

Meerdere werknemers in hetzelfde programma
Als bedrijf moest je ervoor zorgen dat meerdere medewerkers tegelijkertijd in hetzelfde programma konden werken. Heel vroeger werd dat geregeld via een terminal, later gebeurde dit via de pc. Een aantal computers fungeerde als werkstations en een aantal computers had een servertaak. Via een netwerkinfrastructuur konden de medewerkers op het systeem werken en onderling communiceren. Een systeembeheerder moest ervoor zorgen dat de software draaiende bleef.

Valkuilen
Bij een dergelijk systeem, zoals hierboven omschreven, staat de functionaliteit en dus de software op het werkstation zelf. Maar wat gebeurde er als het werkstation zelf kapot ging? Dan moest er in eerste instantie een nieuw werkstation worden aangeschaft. Dit werkstation moest dan weer handmatig worden voorzien van de juiste software en instellingen. Dat kostte tijd en geld. Dat was echter niet de enige valkuil. Want een nieuw werkstation betekende vaak een ander Operating System (OS). En het was altijd maar de vraag of de software kon omgaan met het nieuwe OS. In het ergste geval moest er nieuwe software worden aangeschaft.

Werkstation vervalt bij cloud
In de situatie die we hiervoor schetsen, gold ook dat hoe meer functionaliteiten en programma’s er op een werkstation werden gezet, hoe meer onderhoud er aan dat werkstation moest worden gepleegd. Tegenwoordig bieden we de software voor de financiële administratie aan via de cloud. Dit houdt in dat een administratieve medewerker via een internetverbinding en een browser toegang heeft tot het financiële softwarepakket. Een werkstation, zoals hierboven omschreven, komt niet meer aan bod.

Werkstation is inwisselbaar geworden
Een werkstation is een inwisselbaar ding geworden. Mocht een werkstation, zoals een pc, laptop, tablet, ermee stoppen dan koopt u gewoon een nieuwe. Uw medewerkers kunnen meteen weer verder met hun werk. Er hoeft geen software te worden geïnstalleerd of instellingen te worden aangepast om bij de financiële administratie te kunnen. Via een internetverbinding en browser is er altijd toegang tot de software.

Overstappen naar de cloud
Het voordeel van in de cloud werken, is dat u geen specifieke, technische kennis hoeft te hebben en dat u geen apparatuur hoeft te kopen. Elke computer die u nu koopt, heeft de functionaliteit aan boord om in de cloud te kunnen werken. Dan kunt u denken aan de browser, maar ook het maken van back-ups, het protocol hiervan wordt ondersteund.

Hebben wij uw interesse gewekt? Neem contact met ons op voor meer informatie.