Linked-In icon Zeno Software
icon voor menu
2.4 Memoriaal
Dagboeken met type memoriaal staan als laatste in de sectie dagboeken van het financiele thuisscherm.
Door op de naam van het dagboek te klikken wordt een zoekvenster getoond zoals in fig. 1.
Hiermee kunnen boekstukken in het dagboek gezocht worden.

fig. 1

Klikken op het (eventuele) saldo achter de dagboeknaam levert alle boekstukken met een salod in het dagboek op.
Een voorbeeld van een dergelijk lijstvenster is te zien in fig. 2.

fig. 3

Met de optie nieuw kan een nieuw boekstuk in het memoriaaldagboek ingevoerd worden zoals te zien in fig. 3.

fig. 3