Linked-In icon Zeno Software
icon voor menu
2.3 Liquide middelen
De liquide middelen dagboeken staan als derde in de sectie dagboeken van het financiele thuisscherm.
Door op de naam van het dagboek te klikken wordt een zoekvenster getoond zoals in fig. 1.
Hiermee kunnen boekstukken in het dagboek gezocht worden.

fig. 1

Een voorbeeld van een lijstvenster met bankboekingen is te zien in fig. 2.

fig. 3

Met de optie "nieuw" kan een nieuw boekstuk in het bankdagboek ingevoerd worden zoals te zien in fig. 3.

fig. 3