Linked-In icon Zeno Software
icon voor menu
2.1 Verkoopdagboeken
De verkoopdagboeken staan als eerste in de sectie dagboeken van het financiele thuisscherm.
Door op de naam van het dagboek te klikken wordt een zoekvenster getoond zoals in fig. 1.
Hiermee kunnen boekstukken in het dagboek gezocht worden.

fig. 1

Klikken op het (eventuele) openstaande saldo achter de dagboeknaam levert alle openstaande facturen in het dagboek op.
Een voorbeeld van een dergelijk lijstvenster is te zien in fig. 2.

fig. 3

Met de optie nieuw kan een nieuwe factuur in het verkoopdagboek ingevoerd worden zoals te zien in fig. 3.

fig. 3