Linked-In icon Zeno Software
icon voor menu
4 Stamgegevens
Het onderdeel "Stamgegevens" van het financiele thuisscherm is te zien in figuur 1.

fig. 1
Onderdelen: