Linked-In icon Zeno Software
icon voor menu
3 Overzichten
Het onderdeel "Overzichten" van het financiele thuisscherm is te zien in figuur 1.

fig. 1

Bovenaan de sectie is een gedeelte om een periode-selectie te kiezen. Uit de bovenste popup-menu's kan in één keer een waarde voor de start- en eindperiode gemaakt worden.
Het gaat om jaar-, kwartaal- en maand selecties. Voorbeelden zijn 201401 t/m 201412 als het jaar 2014 wordt gekozen of 201404 t/m 201406 voor het 2e kwartaal.

Verder kunnen start- en eindperiode in het onderste deel direct gekozen worden uit de periodes van het jaar. Ook kan een vrije periode-selectie gekozen worden via de knop "Speciaal". Hierna volgt een periode-selectie venster zoals te zien in fig. 2.

fig. 2
Onderdelen: