Linked-In icon Zeno Software
icon voor menu
2 Dagboeken
Het onderdeel "Dagboeken" van het financiele thuisscherm is te zien in figuur 1.

fig. 1
Onderdelen: