Linked-In icon Zeno Software
icon voor menu
Handleiding financieel
Dit is de handleiding voor het onderdeel financieel van ZenoPX.

Met de financiele module kan geboekt worden in in- en verkoopdagboeken, liquide middelen dagboeken en memoriaal. De boekingen zijn altijd tweezijdig: aan de ene kant op de opgegeven grootboekrekening en aan de andere op het dagboek. Elk dagboek is een bijzondere vorm van een grootboekrekening.
In de financiele module kunnen alle financiele overzichten geproduceerd worden die nodig zijn voor het voeren van een boekhouding.
Onderdelen: