Linked-In icon Zeno Software
icon voor menu
Blogterug
Begeleidend plaatje
05-04-2016 - Weidevogelbescherming Nederland maakt gebruik van Zeno Software

De administratiesoftware van Zeno wordt op verschillende manieren gebruikt. Wij vonden het een leuk idee om te laten zien wat onze software meer kan dan alleen de financiële kant van het verhaal. Daarom zetten we deze keer het verhaal van Landschapsbeheer Nederland, tegenwoordig LandschappenNL, in de spotlight.


Het begin 1998: Excel-sheets

In 1998 klopte Weidevogelbescherming Nederland aan bij Zeno Software. Tot op dat moment werkten ze met een soort Excel-sheets, maar dat was niet hanteer- en werkbaar. Ze waren op zoek naar een administratiepakket dat het mogelijk maakte om op simpele wijze gegevens vanuit het hele land bij te houden en te ordenen. Dan kunt u denken aan het registreren van nesten. Er zijn in Nederland groepen vrijwilligers actief die op zoek gaan naar de nesten van de vogels. Als boeren weten dat er nesten op hun land liggen dan kunnen ze daar rekening mee houden. Maar ook het registreren van de aanwezigheid van weidevogels en meten van het broedsucces (van met name de grutto) is onderdeel van de activiteiten van veel vrijwilligers.


Gegevens per post

Voordat de Weidevogelbescherming Nederland Zeno inschakelde, werd er gebruikgemaakt van een soort Excel-sheets en floppy’s om alle gegevens op te noteren. Deze gegevens werden per post opgestuurd naar het landelijke punt, zodat ze konden worden verwerkt. Dat kon natuurlijk makkelijker. Maar goed, het was 1998 en de techniek was nog niet zo ver als nu. Zeno heeft een programma geschreven waarin de gegevens konden worden genoteerd. De vrijwilliger moest nog wel floppy’s opsturen, maar de verwerking erna ging een stuk eenvoudiger.


Vogels tellen in de cloud

In 2005 zijn we overgestapt naar een cloudoplossing. Op een server met een database kunnen mensen inloggen en de gegevens invoeren. De gegevens zijn dan zowel provinciaal als landelijk beschikbaar. We zagen dat in 2005 nog steeds veel mensen niet beschikten over internet en alsnog alles op papier verstuurden. Inmiddels is er veel veranderd en lopen mensen met hun smartphone of tablet door de polders. Gelukkig staat de techniek niet stil. Door bijvoorbeeld de komst van Google maps kunnen de vrijwilligers zeer nauwkeurig in het systeem aangeven waar de nesten zich bevinden. En dat is handig voor de boeren, wan zij zien heel precies waar op hun land een nest is.


Vogelonderzoek in heel Nederland

Inmiddels hebben we ook andere instantie toegang gegeven tot dit systeem. Zo heeft Sovon Vogelonderzoek Nederland inzicht in een deel van de gegevens. Landschapsbeheer Nederland heeft met Sovon een afspraak over onder andere het doen van gedetailleerd onderzoek naar trends in uitkomstsucces en verliesoorzaken op landelijk niveau. Met agrarische collectieven wordt op dit moment verkend in hoeverre real time koppeling tussen databases mogelijk is.. Op de website boerenlandvogels.nl staan grafieken van gevonden nesten per dag. Die gegevens komen rechtstreeks uit onze database. Kortom, met Zeno Software is meer mogelijk dan u denkt.


Bent u benieuwd of wij iets voor uw diensten kunnen betekenen? Neem contact met ons op en wij bespreken graag de mogelijkheden met u.